+370-615-31488   v.riksas@gmail.com

Turinys

Įvadas Įdiegimas Pradiniai nustatymai Darbas
Darbo tvarka Mastelis Apvalinimas Ribož. ir posūkiai Matavimai Naudmenys Apribojimai Pradiniai duomenys Maketai Sklypo duomenys Pag. obj. pašalinimas
Prenumerata Atnaujinimas Pašalinimas

Įvadas

Programa ZKada yra skirta žemės sklypų kadastro duomenų bylų parengimui, ŽPDRIS erdvinių objektų atributinės informacijos tvarkymui ir teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkiniui parengti.
Pagrindinės programos ZKada savybės:

Programos ZKada veikimo principas:

Sąvokos ir terminai:

Rašant šią pagalbos skiltį naudotas grafinis redaktorius BricsCAD V18 en_US. Analogiškai viskas veikia ir grafinio redaktoriaus AutoCAD terpėje, bei versijose išverstose į kitas kalbas (pvz. lietuviškoje BricsCAD V18 lt_LT versijoje). Kai kurie pagalbos punktai gali būti papildyti grafinio redaktoriaus AutoCAD ekranvaizdžiais ir aprašymu.


Įdiegimas

Svetainės www.zkada.lt pradžios skiltyje visada rasite mygtuką, skirtą parsisiųsti naujausią diegimo programą.
Parsisiuntimo metu iškilus naršyklės arba antivirusinės programos saugos pranešimams ignoruokite juos.

Google Chrome naršyklės saugos pranešimas

Jei diegimo programos negalite paleisti arba ji yra iškart ištrinama, gali tekti laikinai atjungi ugniasienę ir / arba antivirusinę programą.
Diegimo programa veiks su 64 bitų operacine sistema Windows 10, 8, 7.
Įdiegta programa ZKada veiks su BricsCAD Pro/Platinum V17 - V20 ir / arba AutoCAD 2013 - AutoCAD 2020 (kita AutoCAD pagrindu veikiančia programine įranga, pvz. AutoCAD Map, Civil 3D).

Grafinio redaktoriaus AutoCAD LT terpėje programa ZKada neveikia.

Įdiegimo seka:

Kai kuriems papildomiems reikalavimams įdiegti yra būtinas interneto ryšys ir administratoriaus teisės.


Pradiniai nustatymai

Pradiniai operacinės sistemos nustatymai
Nustatykite operacinės sistemos Windows 10 parametrus taip, kaip parodyta žemiau esančiuose paveikslėliuose (apibrėžta raudonai).

Valdymo skydas

Valdymo skydo laiko ir regiono nustatymų langas

Regiono nustatymų lango formatų kortelė

Regiono nustatymų lango formatų kortelės papildomi parametrai

Regiono nustatymų lango vietos kortelė

Regiono nustatymų lango administravimo kortelė

Pradiniai maketų nustatymai
Aplanke Mano dokumentai\ZKADA LENTELES (My Documents\ZKADA LENTELES) yra pradinis maketų failas Zkada_lenteles_ver*.dwg (ŠABLONAS). Žvaigždutės reiškia papildomus simbolius, kurie reiškia ŠABLONO atitikimą skirtingoms programos versijoms, pvz. ŠABLONAS Zkada_lenteles_ver15.2.18-4.13.dwg tinka programos versijoms nuo 15.2.18 iki 15.4.13. Pradinis ŠABLONAS išsaugotas AutoCAD 2013 (.dwg) versija. Rekomenduojame pasidaryti pradino ŠABLONO kopiją.
Parenkite maketus darbui:

Pradiniai braižymo nustatymai
Vykdykite komandą Braižymo nustatymai.

Komanda Braižymo nustatymai

Braižymo nustatymų dialogas

Braižymo nustatymų dialoge įveskite arba tikslinkite braižymo (sluoksniai, linijų tipai, spalvos, storiai, blokų vardai ir t.t.) ir kitų (failų adresai, struktūros) nustatymų reikšmes: Jei brėžinyje jau yra Jūsų sukurti riboženklio, ribos posūkio taško, identifikatoriaus blokai, ir jų vardai sutampa su braižymo nustatymuose nustatytais, tai jie turi turėti atributus, kurių vardai (TAG) yra:

Pradiniai duomenys
Parsisiųskite, importuokite ir išsisaugokite pradinius duomenis:

Dirv_DR10LT
1 / 11
1
2 / 11
2
3 / 11
3
4 / 11
4
5 / 11
5
6 / 11
6
7 / 11
7
8 / 11
8
9 / 11
9
10 / 11
10
11 / 11
11

Darbas

Darbo tvarka
Rekomenduojama darbo tvarka, kai yra užbaigta žemės sklypo horizontalioji nuotrauka:

Mastelis
Vykdykite komandą Mastelis.

Komanda Mastelis

Įveskite pageidaujamą mastelį, ir automatiškai pasikeis: Pakeitus brėžinio mastelį ir atidarius žemės sklypo duomenų redaktorių matysite pranešimą dėl duomenyse esančio mastelio keitimo.

Duomenyse esančio mastelio keitimo patvirtinimas

Komanda Mastelis nekeičia maketuose esančių peržiūros sričių mastelio.

Apvalinimas
Apvalinkite žemės sklypo ribos (uždaros polilinijos), kitų uždarų kontūrų (pvz. servitutų) viršūnių koordinates 1 cm tikslumu komanda Polilinijos koordinačių apvalinimas.

Komanda Polilinijos koordinačių apvalinimas

Vykdant komandą galima nurodyti kuri viršūnė (vertex) bus pirmasis taškas. Nesuapvalinus ribos polilinijos, neveikia komandos Duomenys, Ribos visi atstumai ir Riboženkliai ir posūkiai riboje.

Riboženkliai ir posūkiai
Įterpkite riboženklius arba posūkius ribos polilinijos viršūnėse komanda Riboženkliai arba posūkiai riboje:

Komanda Riboženkliai arba posūkiai riboje

Riboženklių arba posūkių įterpimui taip pat galite naudoti: Komandų Riboženklis, Posūkis ir Posūkiai linijos lūžio taškuose numerio įvedime galite spausti ENTER ir pradėti numeravimą nuo "1". Tokiu atveju reikės pakartoti komandą Riboženkliai arba posūkiai riboje, kuri atlieka visų brėžinyje esančių riboženklių ir posūkio taškų pernumeravimą.

spaudžiam ENTER ir pagal nutylėjimą pasirenkam "1"

Matavimai
Užrašykite visus ribos linijų ilgius (ilgiai nesusiejami su ribos linija) komanda Ribos visi atstumai:

Komanda Ribos visi atstumai

Komanda Ribos visi atstumai pirmiausiai pašalina visus brėžinyje esančius ribos linijų ilgius, po to juos užrašo iš naujo.

Ilgių ir matavimų užrašymui taip pat galite naudoti:

Naudmenys
Brėžkite naudmenų ribos polilinijas komanda Naudmenų riba arba komanda Naudmenų riba nurodant kraštines.

Komandos Naudmenų riba ir Naudmenų riba nurodant kraštines

Naudojant komandą Naudmenų riba nurodant kraštines parinkite kraštines taip, kad jos sudarytų uždarą kontūrą.

Parinktos kraštinės sudaro uždarą kontūrą

Parodžius vidaus tašką nubrėžiamos naudmenų ribos

Brėžkite naudmenų plotus išreiškiančias brūkšniuotes komandomis Ariama, Sodai, Pievos ir t.t.

Nubrėžti naudmenų plotai

Baigę braižyti naudmenų plotus galite išjungti jų sluoksnį - taip bus lengviau dirbti su kitais brėžinio objektais ir mažiau apkraunamas regėjimas.

Naudmenų plotus išreiškiančias brūkšniuotes nebūtina sutapatinti su sklypo riba (gali būti ir už sklypo ribų)

Apribojimai
Brėžkite apribojimų ribos polilinijas komanda Apribojimo riba arba komanda Apribojimo riba nurodant kraštines. Šios komandos veikia analogiškai kaip ir naudmenų ribos polilinijų braižymo komandos išskyrus tai, kad reikės įvesti apribojimo kodą.

Komandos Apribojimo riba ir Apribojimo riba nurodant kraštines

Brėžkite apribojimo plotus išreiškiančias brūkšniuotes komanda Apribojimų plotai. Vykdant komandą reikės įvesti apribojimo kodą arba parinkti jo ribą. Komanda Apribojimo pastaba galite užrašyti apribojimui pastabą. Tokiu atveju lentelėse bus rašomas apribojimo pavadinimas su gale pridėtu kabliataškiu ir pastaba. Baigę braižyti apribojimų plotus galite išjungti jų sluoksnį - taip bus lengviau dirbti su kitais brėžinio objektais ir mažiau apkraunamas regėjimas.

Apribojimų plotus išreiškiančias brūkšniuotes nebūtina sutapatinti su sklypo riba (gali būti ir už sklypo ribų). Apribojimo kodai pagal klasifikatorių, pvz. 6 - "VI. Elektros linijų apsaugos zonos"

Pradiniai duomenys
Įterpkite į darbo brėžinį pradinius duomenis (brūkšniuotes) iš failų, kuriuos sukūrėte importuodami duomenis:

Maketai
Į darbo brėžinį įterpkite maketus: Nustatykite maketuose esančias peržiūros sritis:

Peržiūros srities režimą galima keisti dukart bakstelėjus kairiuoju pelės klavišu peržiūros srities plote (aktyvavimui) arba už jo (deaktyvavimui).

Sklypo duomenys
Tvarkykite žemės sklypo duomenis komanda Duomenys.

Komanda Duomenys

Vykdant komandą pirmą kartą arba pakartotinai, kai buvo pakeista žemės sklypo riba, bus rodomas žemės sklypo centro patikrinimo dialogas.

Žemės sklypo centro patikrinimas

Atsidariusioje žemės sklypo duomenų tvarkytuvėje įveskite arba tikslinkite duomenis.

Žemės sklypo duomenų tvarkytuvė

Pagrindiniai duomenų įvedimo principai:

Atsispausdinę maketus, visada juos peržiūrėkite, ar nėra klaidų.

Pagalbinių objektų pašalinimas
Užbaigę darbą, pažymėkite pagalbinius objektus komanda Pažymėti pagalbinius objektus.

Komanda Pažymėti pagalbinius objektus

Komanda pažymės dirvožemio ir miško vertinimo kontūrų sluoksniuose, taip pat naudmenų ir apribojimų sluoksniuose esančius objektus. Pašalinkite juos nuspaudę klavišą DELETE arba iškirpkite ir įklijuokite naujame brėžinyje, kad prireikus galėtumėte panaudoti juos dar kartą.

Prenumerata

Programą galite nemokamai bandyti 30 dienų. Po to ją reikia prenumeruoti, atliekant žemiau išvardintus veiksmus:

Atnaujinimas

Redaguodami žemės sklypo duomenis, įsiminkite žemės sklypo duomenų tvarkytuvės pavadinime matomą programos ZKada versiją.

Žemės sklypo duomenų tvarkytuvė ir matoma programos versija

Patikrinkite ar svetainės www.zkada.lt pradžios skiltyje matote naujesnę programos ZKada versiją. Jei taip parsisiųskite ją ir įdiekite (įdiegiant naujesnę versiją nebūtina pašalinti senesniosios).

Pašalinimas

Paleiskite operacinės sistemos Windows programėlę Valdymo skydas. Vykdykite komandą ProgramosProgramos ir funkcijos ir atsidariusiame lange pašalinkite programą ZKada.

Programos ZKada pašalinimas