Programos versijos

1. Versija 16.7.14:

 • pradinė programos versija.

2. Versija 16.7.18:

 • ištaisytas riboženklių ir ribos posūkio taškų blokų generavimas grafinio redaktoriaus BricsCAD aplinkoje.

3. Versija 16.7.23:

 • suvienodintas servitutų rašymas ribų paženklinimo akte, koordinačių žiniaraštyje ir GeoMatininkui skirtuose blokų atributuose.

4. Versija 16.8.13:

 • atnaujinta apribojimų lentelė DB, išjungta galimybė juos redaguoti, ištrinti arba pridėti naujus;
 • ištaisyta klaida, kai neveikė naujos įmonės arba individualios veiklos sukūrimas DB;
 • ŠABLONAS papildytas lapu ZkadaLin, kuriame yra visi programos ZKada linijos tipai.

5. Versija 16.9.23:

 • ištaisyta SHP importo klaida, kai buvo importuojami dirvožemio vertinimo sluoksniai (skirtingiems rajonams duomenų stulpelių buvimas/nebuvimas).

6. Versija 16.11.09:

 • pakeistas lapų 05_RA(1) ir 05_RAA(1) 3 punkto pildymas;
 •  pakeista lapų 07_ZSP ir 07_ZSP_KZ lentelė Laktas ir jos pildymas;
 • ŠABLONAS papildytas lapu 03_SUT_P2;
 • sukurta nauja komanda "zkada2016_aprib_pastaba",  kuri gali būti naudojama pastabai išsaugoti nubraižyto apribojimo plotinio objekto (HATCHXDATA struktūroje;
 • programa veikia BricsCAD V17 terpėje.

7. Versija 16.11.21:

 • ištaisyta klaida, kai programa nevisada teisingai nustatydavo įsiterpusio sklypo buvimą.

8. Versija 16.11.28:

 • ištaisyta komandų "Ribos visi atstumai" ir "Riboženkliai arba posūkiai riboje" klaida, kai buvo dvigubinami riboženkliai ir matmenys.

9. Versija 16.12.0:

 • atnaujintas rinkos vertės skaičiavimas pagal 2017-01-01 d. vertinimo modelius ir koeficientus.

10. Versija 16.12.1:

 • ištaisyta klaida, kai grafinio redaktoriaus BricsCAD terpėje neveikė nominalios vertės lapų užpildymas.

11. Versija 16.12.2:

 • ištaisyta rinkos vertės skaičiavimo klaida modelyje Nr. 14082 (Mažeikių r. sav.);
 • sukurta nauja komanda "zkada2016_mv", kuri skirta miško žemės ir medynų tūrio 1ha verčių įvedimui ir išsaugojimui miško sklypo plotinio objekto (HATCHXDATA struktūroje.

12. Versija 16.12.3:

 • pakoreguoti ŠABLONO lapai 05_RA(2), 05_RAA(2), 07_KZ, 07_ZSPKZ (nusižengimų kodeksas ir 112 straipsnis);
 • įkeliant apribojimus yra kontroliuojamas jų plotas - jis neturi būti didesnis už sklypo plotą.

12. Versija 16.12.4:

 • patobulintas SHP importas miško sklypams;
 • grafinio redaktoriaus BricsCAD terpėje ištaisyta lapų 05_RA(1), 05_RA(2), 05_RAA(1) ir 05_RAA(2) užpildymo klaida - blogai veikianti funkcija pakeista kita (Bricsys komanda žadėjo šia klaidą ištaisyti naujesnėje BricsCAD versijoje), tačiau dabar yra galimi lentelės formatavimo nusimušimai.