Programos versijos

1. Versija 18.1.1:

 • pradinė programos versija.

2. Versija 18.1.9:

 • pridėta papildoma programa Zkada2016_to_ZKada_DB_transfer.exe. Jos pagalba galite perkelti ZKada2016 vartotojo duomenis (įmonės, adresai, gretimybės ir kt.) į naujos ZKada duomenų bazę;
 • pataisytas šablono lapo  15_GEOMAT blokas DUOMENYS ir kodas užpildantis šį bloką.

3. Versija 18.1.11:

 •  Pakeistas šablono lapo 15_GEOMAT užpildymas - blokai ZemesSklypoKadastroDuomenys6_P (apribojimas) sudubliuojami, nes to pradėjo reikalauti informacinė sistema GeoMatininkas.

4. Versija 18.1.14:

 • duomenų bazės versija iš SQL Server 2016 pakeista į SQL Server 2014, todėl programa gali veikti ir OS Windows 7 SP1 terpėje. Jeigu esate įdiegę ankstesnę versiją OS Windows 7 terpėje, prieš įdiegiant 18.1.14 versiją, reikia rankiniu būdu ištrinti duomenų bazės failus ZKada_Db.mdf ir ZKada_Db_log.ldf, kurie randasi:
  • C:\Users\[vartotojas]\AppData\Roaming\Autodesk\ApplicationPlugins\vrix-zkada.bundle\Contents\Windows;
  • C:\Users\[vartotojas]\AppData\Roaming\Bricsys\ApplicationPlugins\vrix-zkada.
 • ištaisyta klaida, kai nebuvo galima išsaugoti DB sklypo duomenų redaktoriaus teksto langelių naujų galimų reikšmių;
 • patobulintas sklypo duomenų redaktoriaus teksto langelių naujų galimų reikšmių įvedimas;
 • patobulinta komanda ZKADA_MV (Miško sklypo duomenys) - sukurtas dialogas miško žemės ir medynų tūrio vertės įvedimui.

5. Versija 18.1.15:

 • ištaisyta programos Zkada2016_to_ZKada_DB_transfer.exe klaida, kai po duomenų perkėlimo sklypo duomenų redaktoriuje nebuvo galima redaguoti arba ištrinti teksto langelių galimas reikšmes.

6. Versija 18.1.25:

 • programoje Zkada2016_to_ZKada_DB_transfer.exe patobulintas duomenų perkėlimas - jis leidžiamas, net jei ZKada2016 ir / arba ZKada yra pašalintos (su sąlyga, kad duomenų bazių failai nėra ištrinti rankiniu būdu);
 • papildyta nauja komanda ZKADA_KOPIJUOTI. (ZKADA -> ŽPDRIS -> Kopijuoti erdvinius objektus);
 • įdiegtas perspėjimas apie prenumeratos trukmę, kai ji mažesnė arba lygi 5 dienoms;
 • pakeistas ŠABLONAS:
  • lapai 00_PP201_RR101_RR201_VIR1 pašalinti;
  • lapuose 00_PP, 01_RR3, 02_SP1, 02_SP2, 02_SP3 pakeisti eilučių adresai, redaguoti tekstai. Jų nebus galima užpildyti su ankstesne programos ZKada versija;
  • lapuose 03_SUT_P2, 13_SCH1, 13_SCH2, 14_IP redaguoti tekstai.

7. Versija 18.2.6:

 • papildyta nauja komanda ZKADA_ZPDRIS_SHPIN (ZKADA -> ŽPDRIS -> Projekto SHAPE importas);
 • papildyta nauja komanda ZKADA_ZPDRIS_SLUOKSNIAI (ZKADA -> ŽPDRIS -> Įjungti/išjungti projekto sluoksnius);
 • papildyta nauja komanda ZKADA_SLUOKSNIAI (ZKADA -> Pagalba -> Įjungti/išjungti sluoksnius);
 • įdiegta galimybė naują arba esamą brėžinį išsaugoti programos sukurtame aplanke. Pagrindinis aplankas turi būti nurodytas braižymo nustatymuose.

8. Versija 18.2.20:

 • papildyta nauja komanda ZKADA_MV_PDF (ZKADA -> Identifikatoriai, lentelės, SHP -> Miško sklypų vertės iš PDF). Miško sklypai (gauti iš GEOPORTAL ir importuoti su komanda ZKADA_SHPIN) yra atnaujinami miško žemės ir tūrio vertėmis iš PDF rinkmenų, gautomis iš Valstybinės miškų tarnybos;
 • ištaisyta klaida, kai nebuvo užpildomas lapas 03_SUT.

9. Versija 18.3.18:

 • pritaikyta naujosioms taisyklėms (atnaujintas ŠABLONAS ir daugiau kaip pusė programos kodo, todėl šioje versijoje gali būti klaidų, kurias stengsiuos nedelsiant pašalinti).

10. Versija 18.4.3:

 • patobulintas kvietimų generavimas. Jeigu tas pats savininkas gretimybėje turi kelius sklypus, kvietimus jam galima apjungti į vieną, duomenyse nurodžius tą patį numerį;
 • papildyta nauja komanda ZKADA_SKL_DUOM_PDF (ZKADA->Identifikatoriai, lentelės, SHP->Sklypų duomenys iš PDF). Kadastro numerio (MTEXT objektas sluoksnyje REG_SKL_NO iš gauto duomenų paketo) įterpimo taške sukuriamas blokas su atributais, kurių reikšmės užpildomos iš gretimybių pažymos PDF failo.

11. Versija 18.4.5:

 • ištaisyta komandos ZKADA_SKL_DUOM_PDF klaida - savininkų teksto pradžioje pašalintas tuščias tarpas;
 • patobulintas kvietimų lapo užpildymas - įmonės arba individualios veiklos pavadinimas išskiriamas atskiroje eilutėje;
 • patobulintas gretimybių duomenų paėmimo kodas.

12. Versija 18.4.9:

 • ištaisyta klaida, kai užpildant lapą 09_NV9 miško sklypų duomenis užpildydavo ne tuo šriftu.

13. Versija 18.5.29:

 • pakeista komanda ZKADA_SKLYPAI_ISVADAI - jeigu sklypą sudaro keli kontūrai (pvz. dalija kelias), tai jie SHAPE rinkmenoje generuojami atskirais poligonais (prieš tai buvo "multipart" poligonu, bet jo nepriimdavo GEOPORTAL-as).

 14. Versija 18.8.2:

 • pakeista sklypų projektinio numerio generavimo logika, kai sklypą skiria neprivatizuojamas objektas;
 • ištaisyta klaida, kai grafinis redaktorius AutoCAD neleisdavo išsaugoti brėžinio po ŽPDRIS erdvinio objekto duomenų sukūrimo.