1. Programa ZKada:

2. Coordinate Extractor (braižo taškus su didėjančia numeracija, generuoja taškų koordinačių žiniaraštį lentelėje (table tipo objektą brėžinyje) ir txt bei gsi16 tipo rinkmenose):

3. Nemokama programa Txt to Dxf converter (konvertuoja tekstinę rinkmeną (2D arba 3D taškų sarašą) į 12 versijos dxf formato rinkmeną):

Pastabos:

  • Atsisiunčiant programą ignoruokite naršyklės saugos pranešimus (1 pav.) 

download error s 

 1 pav. Google Chrome naršyklės saugos pranešimas 

  • Jei atsisiūsto failo negalite idiegti arba šis yra iškart ištrinamas gali tekti laikinai atjungi ugniasienę bei antivirusinę.