Google+

Pagindinės programos ZKada savybės:

  • pritaikyta nebrangaus grafinio redaktoriaus BricsCAD Pro/Platinum V16 ir V17 terpei;
  • taip pat veikia ir grafinio redaktoriaus AutoCAD (arba kitos AutoCAD pagrindu veikiančios programos) terpėje;
  • jei kompiuteryje įdiegtas ir AutoCAD, ir BricsCAD, veikia abiejų grafinių redaktorių terpėse;
  • beveik visi kadastro duomenų bylos dokumentai yra vienoje dwg rinkmenoje;
  • atitinka skaitmeninę žemės sklypo plano ir kadastro duomenų formos specifikaciją, tad yra galimybė įkelti duomenis į informacinę sistemą GeoMatininkas;
  • skaičiuoja sklypo rinkos vertę;
  • automatizuotai apskaičiuojami žemės sklypo naudmenų plotai, apribojimų plotai, vidutinis žemės ūkio naudmenų našumo balas ir miško vertė.

Programos ZKada terpės ekranvaizdžiai

zkada2016 meniu

1 pav. Programos meniu ir įrankių juosta

zkada2016 sablonas gif

2 pav. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos lapų šablonas

zkada2016 duomenys

3 pav. Žemės sklypo kadastro duomenų redaktoriaus langas