Google+

Išleista nauja programos ZKada versija 18.1.15

Programa veikia tik 64 bitų operacinių sistemų Windows 7 SP1, Windows 8 arba Windows 10 terpėse!

Ekranvaizdžiai, pagalba ir kita informacija keletos savaičių bėgyje bus redaguojama. Atsiprašome už nepatogumus.

Pagindinės programos ZKada savybės:

  • pritaikyta nebrangaus grafinio redaktoriaus BricsCAD Pro/Platinum V16 ir V18 terpei;
  • taip pat veikia ir grafinio redaktoriaus AutoCAD (arba kitos AutoCAD pagrindu veikiančios programos) terpėje;
  • jei kompiuteryje įdiegtas ir AutoCAD, ir BricsCAD, veikia abiejų grafinių redaktorių terpėse;
  • beveik visi kadastro duomenų bylos dokumentai yra vienoje dwg rinkmenoje;
  • atitinka skaitmeninę žemės sklypo plano ir kadastro duomenų formos specifikaciją, tad yra galimybė įkelti duomenis į informacinę sistemą GeoMatininkas;
  • pritaikyta ŽPDRIS erdvinių objektų atributinės informacijos tvarkymui naudojantis specifikacija "Mapping Specification for CAD";
  • automatizuotai apskaičiuojami žemės sklypo naudmenų plotai, apribojimų plotai, vidutinis žemės ūkio naudmenų našumo balas ir miško vertė;
  • automatizuotai generuojamas erdvinių duomenų rinkinys išvadai pagal nuostatų 21 punktą gauti;
  • aplanke Mano dokumentai\ZKADA LENTELES(My Documents\ZKADA LENTELES) rasite programą Zkada2016_to_ZKada_DB_transfer.exe, kurios pagalba galite perkelti ZKada2016 vartotojo duomenis (įmonės, adresai, gretimybių pastabos ir kt.) į naujos ZKada duomenų bazę.

Programos ZKada terpės ekranvaizdžiai

zkada menu v1

1 pav. Programos meniu ir įrankių juosta

zkada18 sabluons

2 pav. Žemės sklypo kadastro duomenų bylos lapų šablonas

zkada18 Duomenys

3 pav. Žemės sklypo kadastro duomenų redaktoriaus langas